Aktualności

Praktyczne aspekty leczenia chorych na cukrzycę typu 1
Warszawa, 8-9.09.2017


_____________________________________________

Nowoczesne tomograficzne obrazowanie strukturalne i czynnościowe nowotworów neuroendokrynnych (NEN)

Warszawa, 26.09.2017

_______________________________________________

Łódzkie Spotkania z Medycyną Rodzinną
Łódź, 7.10.2017


_______________________________________________

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego
oraz III Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią

Szczecin, 26-28.10.2017

_______________________________________________

VI Pediatryczna Akademia Diabetologii
Słok k/Bełchatowa, 1-2.12.2017

 

 

Szkolenia

Współpracując z Klientem zwracamy szczególną uwagę na trzy reguły:

INDYWIDUALNE i dostosowane do potrzeb zleceniodawcy przygotowanie projektu szkoleniowego

PRAKTYCZNE zastosowanie umiejętności

DŁUGOFALOWE relacje z Klientem oparte na zaufaniu

 

INDYWIDUALNE i dostosowane do potrzeb zleceniodawcy przygotowanie projektu szkoleniowego.

Każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy dla konkretnej grupy docelowej na podstawie wnikliwej analizy potrzeb szkoleniowych Klienta. Dostosowujemy go optymalnie do celów Firmy, jej kultury organizacyjnej i realiów pracy i życia zawodowego uczestników szkolenia. Opieramy się na wypracowanym i skutecznym schemacie postępowania.

 

PRAKTYCZNE zastosowanie umiejętności.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne. Zajęcia mają charakter warsztatowy z interaktywnym udziałem uczestników, przy wykorzystaniu ćwiczeń, gier symulacyjnych czy case-ów. W środowisku sali szkoleniowej tworzymy analogie do sytuacji zawodowych, pokazując skuteczność określonych działań. Uczestnicy podczas zajęć mają okazję przyjrzeć się sobie i innym, a także zrozumieć i przyjąć optymalny sposób postępowania. Trenerzy zachęcają uczestników do aktywnej dyskusji na podstawie, której powstają rozwiązania najkorzystniejsze dla Firmy i uczestników.

 

DŁUGOFALOWE relacje z Klientem oparte na zaufaniu.

Współpracujemy z Naszymi Klientami na każdym etapie projektu tak, aby wypracowane rozwiązania były profesjonalne i efektywne. Po zakończeniu projektu proponujemy metody utrwalenia pożądanych zachowań w praktyce. W razie potrzeby przygotowujemy zalecenia dla przełożonych uczestników szkoleń. Dodatkowym elementem wspierającym, mogą być indywidualne spotkania szkoleniowe trenera z uczestnikami, stanowiące ciąg dalszy szkolenia i/lub monitoring oraz coaching działań uczestników w praktyce.