Aktualności

Łódzkie Spotkania z Medycyną Rodzinną - Lekarz rodzinny i e-zdrowie

Łódź, 19.10.2019

_____________________________________________

IX Podkarpacka Konferencja Endokrynologiczno-Diabetologiczna

Rzeszów, 8-9.11.2019

_____________________________________________

Praktyczne aspekty leczenia chorych na cukrzycę typu 1

Warszawa, 30.11.2019

_____________________________________________

VIII Pediatryczna Akademia Diabetologii

Słok/k Bełchatowa, 6-7.12.2019

 

Szkolenia

Współpracując z Klientem zwracamy szczególną uwagę na trzy reguły:

INDYWIDUALNE i dostosowane do potrzeb zleceniodawcy przygotowanie projektu szkoleniowego

PRAKTYCZNE zastosowanie umiejętności

DŁUGOFALOWE relacje z Klientem oparte na zaufaniu

 

INDYWIDUALNE i dostosowane do potrzeb zleceniodawcy przygotowanie projektu szkoleniowego.

Każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy dla konkretnej grupy docelowej na podstawie wnikliwej analizy potrzeb szkoleniowych Klienta. Dostosowujemy go optymalnie do celów Firmy, jej kultury organizacyjnej i realiów pracy i życia zawodowego uczestników szkolenia. Opieramy się na wypracowanym i skutecznym schemacie postępowania.

 

PRAKTYCZNE zastosowanie umiejętności.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne. Zajęcia mają charakter warsztatowy z interaktywnym udziałem uczestników, przy wykorzystaniu ćwiczeń, gier symulacyjnych czy case-ów. W środowisku sali szkoleniowej tworzymy analogie do sytuacji zawodowych, pokazując skuteczność określonych działań. Uczestnicy podczas zajęć mają okazję przyjrzeć się sobie i innym, a także zrozumieć i przyjąć optymalny sposób postępowania. Trenerzy zachęcają uczestników do aktywnej dyskusji na podstawie, której powstają rozwiązania najkorzystniejsze dla Firmy i uczestników.

 

DŁUGOFALOWE relacje z Klientem oparte na zaufaniu.

Współpracujemy z Naszymi Klientami na każdym etapie projektu tak, aby wypracowane rozwiązania były profesjonalne i efektywne. Po zakończeniu projektu proponujemy metody utrwalenia pożądanych zachowań w praktyce. W razie potrzeby przygotowujemy zalecenia dla przełożonych uczestników szkoleń. Dodatkowym elementem wspierającym, mogą być indywidualne spotkania szkoleniowe trenera z uczestnikami, stanowiące ciąg dalszy szkolenia i/lub monitoring oraz coaching działań uczestników w praktyce.