Aktualności

V Konferencja Naukowa
Praktyczne aspekty leczenia chorych na cukrzycę typu 1


Warszawa, 22.09.2018_____________________________________________

II Akademia Edukacyjna
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Białystok, 12-13.10.2018

_____________________________________________

Łódzkie spotkania z medycyną rodzinną
Słaba płeć - czy choruje inaczej?

Łódź, 13.10.2018

 

 

Rozwój badań klinicznych

Nasza firma świadczy usługi w zakresie kompleksowego wspacia podmiotów prowadzących badania klinicze.

Do głównych obszarów naszego działania należy:

  • udzielanie wsparcia organizacyjnego ośrodkom badawczym poprzez tworzenie wewnętrznych procedur związanych z prowadzeniem badań klinicznych, przygotowywanie zaplecza ośrodka badawczego, a także szkolenie i przygotowywanie zespołów badawczych do prowadzenia badań klinicznych,
  • kompleksowe zarządzania projektami badan klinicznych,
  • identyfikacji i kwalifikacji ośrodków badawczych,
  • tworzenia i podpisywania umów z ośrodkami i badaczami,
  • organizacji szkoleń dla zespołu badawczego. 

Zapraszamy do współpracy.

Dział Rozwoju Badań Klinicznych:

tel. + 48 42 288 68 29
e-mail: badania.kliniczne@green-light.pl