Aktualności

V Konferencja Naukowa
Praktyczne aspekty leczenia chorych na cukrzycę typu 1


Warszawa, 22.09.2018_____________________________________________

II Akademia Edukacyjna
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Białystok, 12-13.10.2018

_____________________________________________

Łódzkie spotkania z medycyną rodzinną
Słaba płeć - czy choruje inaczej?

Łódź, 13.10.2018

 

 

Kontakt

GreenLight Consulting Sp. z o. o. 
91-528 Łódź, ul. Szmaragdowa 1

tel. + 48 667-513-005
e-mail: biuro@green-light.pl

 

Adres do korespondencji:
GreenLight Consulting Sp. z o.o.
Skr. pocztowa 175
90-001 Łódź, ul. Tuwima 38
 

NIP: 726-25-70-512

REGON: 100383469

KRS: 0000284892


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Nr konta:
PKO BP 33 1020 3378 0000 1202 0159 7020
   
   
   
Dział Rozwoju Badań Klinicznych:
tel. + 48 42 288 68 29
e-mail: badania.kliniczne@green-light.pl