Łódź, 31.01-1.02.2020
X Jubileuszowa Konferencja im. J. W. Grotta
przejdź do strony
31.01-1.02.2020
VIII Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne
Nadciśnienie płucne
dostępne wkrótce
Łódź, 13-14.02.2020
Szkoła Leczenia Cukrzycy w Czasie Ciąży
dostępne wkrótce
Warszawa, 16.05.2020
IV Konferencja "Aktualne zagadnienia hematologii dziecięcej"
dostępne wkrótce
Pokaż więcej wydarzeń
Organizujemy konferencje i zjazdy w każdej skali – od spotkań kilkunastoosobowych zespołów po wielotysięczne Kongresy Medyczne. Współpracujemy z Uczelniami, Towarzystwami Medycznymi i Firmami przygotowując eventy, szkolenia outdoorowe, spotkania cykliczne, roczne, regionalne.
Oferujemy kompleksową obsługę konferencji, zjazdów, szkoleń i sympozjów zapewniając:
Zakres naszej działalności mającej na celu wspomaganie Klientów w rozwoju ich Firmy oraz doskonalenie kompetencji pracowników obejmuje trzy filary:
Edukacja pracowników rynku farmaceutycznego
i ochrony zdrowia
Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów
Consulting dla firm farmaceutycznych
i medycznych
Szkolenia
Wpółpracując z Klientem zwracamy szczególną uwagę na trzy reguły:
Indywidualne
Dostosowane do potrzeb zleceniodawcy przygotowanie projektu szkoleniowego.
Każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy dla konkretnej grupy docelowej na podstawie wnikliwej analizy potrzeb szkoleniowych Klienta. Dostosowujemy go optymalnie do celów Firmy, jej kultury organizacyjnej i realiów pracy i życia zawodowego uczestników szkolenia. Opieramy się na wypracowanym i skutecznym schemacie postępowania.
Praktyczne
Zastosowanie umiejętności.
Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne. Zajęcia mają charakter warsztatowy z interaktywnym udziałem uczestników, przy wykorzystaniu ćwiczeń, gier symulacyjnych czy case-ów. W środowisku sali szkoleniowej tworzymy analogie do sytuacji zawodowych, pokazując skuteczność określonych działań. Uczestnicy podczas zajęć mają okazję przyjrzeć się sobie i innym, a także zrozumieć i przyjąć optymalny sposób postępowania. Trenerzy zachęcają uczestników do aktywnej dyskusji na podstawie, której powstają rozwiązania najkorzystniejsze dla Firmy i uczestników.
Długofalowe
Relacje z Klientem oparte na zaufaniu.
Współpracujemy z Naszymi Klientami na każdym etapie projektu tak, aby wypracowane rozwiązania były profesjonalne i efektywne. Po zakończeniu projektu proponujemy metody utrwalenia pożądanych zachowań w praktyce. W razie potrzeby przygotowujemy zalecenia dla przełożonych uczestników szkoleń. Dodatkowym elementem wspierającym, mogą być indywidualne spotkania szkoleniowe trenera z uczestnikami, stanowiące ciąg dalszy szkolenia i/lub monitoring oraz coaching działań uczestników w praktyce.
Zaufali nam
Organizujemy konferencje i zjazdy w każdej skali – od spotkań kilkunastoosobowych zespołów po wielotysięczne Kongresy Medyczne. Współpracujemy z Uczelniami, Towarzystwami Medycznymi i Firmami przygotowując eventy, szkolenia outdoorowe, spotkania cykliczne, roczne, regionalne.
Dotychczas współpracowaliśmy z:
 • Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii UM w Łodzi
 • Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi
 • Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych I Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie
 • Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi
 • Klinika Gastroenterologii i Pediatrii ICZMP w Łodzi
 • Kliniki Pediatrii WUM
 • Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi
 • Łódzki Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – Sekcja Pediatryczna
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Polskie Towarzystwo Profilaktyki Przewlekłych Chorób Przewodu Pokarmowego „ABDOMINEK”
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 • Polskie Towarzystwo Tyreologiczne
 • Specjalistyczne Centrum Medyczne „ELAMED”
 • Abbott
 • Amgen
 • AstraZeneca
 • Baxter
 • Bayer
 • Berlin-Chemie Menarini
 • Biogened
 • Blaufarma
 • Boiron
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
 • Heel
 • IPSEN
 • Johnson&Johnson
 • L’Oreal
 • Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
 • Merck
 • MSD
 • Nepentes
 • Nestle Nutrition
 • Nobipharm
 • NovoNordisk
 • Nycomed
 • Polfa Pabianice
 • Roche
 • Sanofi-Pasteur
 • Statens Serum Institut
 • Stiefel
 • Synteza
Naszym zadaniem jest wsparcie i rozwój firm farmaceutycznych i medycznych oraz wzrost kwalifikacji i rozwijanie umiejętności pracowników tego sektora rynku poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi HR-owych i edukacyjnych. Kompleksowa oferta proponowana przez GreenLight Consulting ma ułatwić Klientowi wykorzystanie tych narzędzi tak aby zaspokoić Jego potrzeby w siedmiu podstawowych czynnościach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi:
 • planowaniu zasobów ludzkich
 • rekrutacji
 • doborze pracowników
 • wprowadzeniu do pracy
 • szkoleniu i doskonaleniu
 • ocenie efektywności
 • awansach, przeniesieniach, degradacjach i zwolnieniach z pracy.
W zakresie naszego działania znajduje się szeroko rozumiana edukacja klientów firm farmaceutycznych i medycznych: lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrow
Kontakt
GreenLight Consulting Sp. z o. o.
91-528 Łódź, ul. Szmaragdowa 1
tel. + 48 667-513-005
e-mail: biuro@green-light.pl
Adres do korespondencji:
GreenLight Consulting Sp. z o.o.
Skr. pocztowa 175
90-001 Łódź, ul. Tuwima 38
NIP: 726-25-70-512
REGON: 100383469
KRS: 0000284892
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
Nr konta:
PKO BP 33 1020 3378 0000 1202 0159 7020